Tijdens de lessen metend rekenen oefenden we het gepast betalen en ook het teruggeven. Om dit laatste wat makkelijker te maken, oefende we dit in groepjes van 2. Elk groepje kreeg een zakje geld en ook opdrachtkaarten. Om de beurt kreeg iemand een opdracht om iets te kopen, te betalen en terug te geven. Hopelijk heeft iedereen het nu goed onder de knie.