Ook op school werden er verkiezingen gehouden.
De leerlingen mochten in echte stemhokjes gaan stemmen voor de leerlingenraad.
De 3 kandidaten waren Nizar, Juliette en Margo.
Uiteindelijk kreeg Margo de meeste stemmen en mag zij weldra onze klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad.