Dit schooljaar worden de lessen muziek door juf Hannelore gegeven.
Bij deze les werkten de leerlingen rond meerstemmigheid.